molemab Superabrasives s.r.o.

Molemab superabrasives s.r.o. – abrasives and direct technological support


The company located in Přerov is an exclusive distributor and seller of CBN, diamond and conventional abrasives for the Czech and the Slovak Republic. We are part of Molemab Group, producing high quality products proved by long-standing experience, tradition and usage .

Our specialists provide direct technological support with the ability to customize the abrasive for particular grinding operation in order to achieve maximal technical and economic efficiency. Our advantage is individual approach to the customer and vast know-how.

 

 

Molemab superabrasives s.r.o. – brusivo a přímá technologická podpora

 

Společnost sídlící v Přerově je výhradní distributor a prodejce CBN, diamantového a konvenčního brusiva pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Jsme součástí skupiny Molemab Group, vyrábějící vysoce kvalitní produkty ověřené dlouholetými zkušenostmi, tradicí a praxí.

Naši specialisté poskytují přímou technologickou podporu s možností konfigurace brusiva na konkrétní brusnou operaci, umožňující tak jeho maximální technické a ekonomické využití. Naší předností je individuální přístup k zákazníkovi.